Oferta

W ramach świadczonych usług doradztwa podatkowego HONEY TAX Warszawa oferuje kompleksowe pakiety działań na różnych płaszczyznach. Nasze biuro księgowe mieszczące się w dzielnicy Praga-Południe to gwarancja odpowiednich kompetencji połączonych z doświadczeniem oraz ponadprzeciętną wiedzą.

  1. 1. Bieżące doradztwo podatkowe: sporządzanie formalnych opinii prawno-podatkowych, analizy podatkowe wybranych zagadnień podatkowych z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych (PIT i CIT), podatków majątkowych i innych, analizy ryzyka podatkowego związanego z umowami gospodarczymi, optymalizacja obciążeń podatkowych, wnioskowanie o wydanie interpretacji Ministra Finansów przepisów prawa podatkowego.
  2. 2. Reprezentacja: występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi oraz innymi Organami orzekającymi i Urzędami.
  3. 3. Sporządzanie pism procesowych: w postępowaniu sądowo administracyjnym – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, w postępowaniu podatkowym – odwołania od decyzji podatkowych, zażalenia, wnioski, i inne pisma uzależnione od okoliczności sprawy, w postępowaniu egzekucyjnym – zarzuty i zażalenia, i inne pisma uzależnione od okoliczności sprawy.
  4. 4. Stała opieka doradcza (abonament) : usługa ta obejmuje wszystkie czynności wyszczególnione w postaci bieżącej optymalizacji podatkowej dla firm z Warszawy i okolic: kompleksowe audyty podatkowe, kontrolę sprawozdawczości podatkowej, identyfikację wszelkich nieprawidłowości podatkowych, diagnozowanie ryzyka podatkowego oraz rozwiązywanie skutków błędnych działań (w tym usunięcie nieprawidłowości w procedurach podatkowych), wskazanie działań mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych.
KIDP

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. WIĘCEJ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

X